+47 905 21 735 / 32 08 14 90 post@metarek.no

INFO om forsendelser fra HangOn i Sverige til Norge:
Alle HangOn produkter sendes dere direkte fra HangOn sitt lager i Sverige.
Det er kun 1 forsendelsesdag i uken fra Sverige til Norge.

Varer sendes på tirsdager som samlesending til Oslo for videreforsendelse på onsdag til deres adresse.
– All videresending går med PostNord As. Ikke mulig med egne ønsker og fraktavtaler dessverre.  Frakt faktureres  sammen med varene.
– Ordren må være inne mandag/dagen i forveien seinest(viktig!)

Utover de faste forsendelsesdagen vil det tilkomme mer frakt og spedisjonkostnader. Hastesendinger blir sendt med DHL express.

Priser HangOn produkter.
–  Prisene i katalog nr 12.: Fra og med  01.01.2020 er det en prisøkning på maskeringsprodukter fra ca. 2,0 -7,8 % som bl.a. skyldes valtutaendringer USD/SEK.
–  Valutatillegg tilkommer på faktura når SEK/NOK valutakurs endrer seg vesentlig ved import iht. prisgrunnlaget for prisene i HangOn katalog nr. 12.  Evt.
valutatillegg blir ikke varslet i forkant. Valutatillegget endres i takt med valutakursen på sendingsdagen. Valutatillegget fjernes så snart SEK/NOK  kursen er
kommet ned på vårt kalkyletak. 
Ta kontakt for mer informasjon.

Stål/råvaretillegg: Grunnet store prisvariasjoner vedrørende stålmaterialene til krokene har vår leverandør vært nødt til å gjøre et råvarepristillegg som kommer i tillegg til prisene på krokene i vår katalog. Dette gjør vi i stedet for å innkalkulere dette med en margin som tar høyde for prisvariasjonene for å være på den sikre siden. Denne måten gjør at dere ikke betaler mer enn dere må, noe som kommer dere til nytte. Råvaretillegget kan endres opp og ned for hver måned. Råvare/ståltillegget gjelder alle produkter i stål. OBS! Råvaretillegget for fjærstål og rustfritt er høyere enn for vanlige kroker. Ta kontakt for å få oppgitt dagens råvaretillegg: post@metarek.no. 

Pga. Ukrainakrig har stålpriser, transportpriser mm. gått i været. Derfor har vi nå dessverre ekstraordinære pristillegg på den fast produktprisen vår. Faste kunder blir orientert pr. mail, ellers ta kontak for mer info.

Prøver
HangOn innførte fra og med oktober 2019 betaling for å sende prøver av deres produkter. Det er forståelig da det er en god del arbeid og kostnad med dette.  Det blir en fast håndteringskostnad + pris pr. stk. produkt. For de første ordrelinjene en handlingpris, for de neste 5-15 en litt høyre pris osv. Ta kontakt for mer info.

Verified by MonsterInsights