INFO / Salg-, Leveringssbetingelser om varer sendt fra HangOn i Sverige til Norge:

Alle HangOn produkter sendes dere direkte fra HangOn sitt lager i Sverige.
Det er kun 1 forsendelsesdag i uken fra Sverige til Norge.

Varer sendes på tirsdager som samlesending til Oslo for videreforsendelse på onsdag til deres adresse.
– All videresending går med PostNord As. Ikke mulig med egne ønsker og fraktavtaler dessverre.  Frakt faktureres  sammen med varene.
– Ordren må være inne mandag/dagen i forveien seinest(viktig!)

Utover de faste forsendelsesdagen vil det tilkomme mer frakt og spedisjonkostnader. Hastesendinger blir sendt med DHL express.

Priser HangOn produkter.
–  Prisene i katalog nr 12. gjelder ikke lenger. Prisøkning på alle HangOn produkter fra og med 05.02.2024. Prisen på gummiproduktene har økt mest
    Økningene skylder økning i materialpriser, ugunstig SEK valuta med dollar, logistikk og energi. 

–   Valutatillegg er nå tatt vekk etter siste prisøkning men kan komme tilbake når SEK/NOK valutakurs endrer seg vesentlig ved import iht. prisgrunnlaget.                        Evt. valutatillegg på fakturaen blir ikke varslet i forkant. Ta kontakt for mer informasjon.

Stål/råvaretillegg: Grunnet store prisvariasjoner vedrørende stålmaterialene til krokene har vår leverandør vært nødt til å gjøre et råvarepristillegg som kommer i tillegg til prisene på krokene i vår katalog. Dette gjør vi i stedet for å innkalkulere dette med en margin som tar høyde for prisvariasjonene for å være på den sikre siden. Denne måten gjør at dere ikke betaler mer enn dere må, noe som kommer dere til nytte. Råvaretillegget kan endres opp og ned for hver måned. Råvare/ståltillegget gjelder alle produkter i stål. OBS! Råvaretillegget for fjærstål og rustfritt er høyere enn for vanlige kroker. Ta kontakt for å få oppgitt dagens råvaretillegg: post@metarek.no. 

Prøver
HangOn har innført betaling for å sende prøver av deres produkter. Det er forståelig da det er en god del arbeid og kostnad med dette.  Det blir en fast håndteringskostnad + pris pr. stk. produkt. For de første ordrelinjene en handlingpris, for de neste 5-15 en litt høyre pris osv. Ta kontakt for mer info.

Verified by MonsterInsights