INFO om forsendelser fra HangOn i Sverige til Norge:
Alle HangOn produkter sendes dere direkte fra HangOn sitt lager i Sverige.
Det er kun 1 forsendelsesdag i uken fra Sverige til Norge.

Varer sendes på tirsdager som samlesending til Oslo for videreforsendelse på onsdag til deres adresse.
– All videresending går med PostNord As. Ikke mulig med egne ønsker og fraktavtaler dessverre.  Frakt faktureres  sammen med varene.
– Ordren må være inne mandag/dagen i forveien seinest(viktig!)

Utover de faste forsendelsesdagen vil det tilkomme mer frakt og spedisjonkostnader. Hastesendinger blir sendt med DHL express.

Priser HangOn produkter.
– Ta kontakt for mer info. Prisene er endret våren 2018 for katalog nr. 11 som igjen også gjelder for katalog nr 12.
– Valutatillegg tilkomme nå på faktura. SEK/NOK valutakurs har endret seg vesentlig ved import etter at vår katalog nr 11 med priser ble utgitt. Dette ble også varslet pr. mail til alle kunder 28.08.2015.
Valutatillegget endres i takt med valutakursen på sendingsdagen. Valutatillegget fjernes så snart SEK/NOK kursen er kommet ned på vårt kalkyletak for valuta som oppgitt i varselbrev, og på våre fakturaer. Ta kontakt for mer informasjon.

Råvaretillegg: Grunnet store prisvariasjoner vedrørende stålmaterialene til krokene har vår leverandør vært nødt til å gjøre et råvarepristillegg som kommer i tillegg til prisene på krokene i vår katalog. Dette gjør vi i stedet for å innkalkulere dette med en margin som tar høyde for prisvariasjonene for å være på den sikre siden. Denne måten gjør at dere ikke betaler mer enn dere må, noe som kommer dere til nytte. Råvaretillegget kan endres opp og ned for hver måned. Råvaretillegget gjelder alle produkter i stål. OBS! Råvaretillegget for fjærstål og rustfritt er høyere enn for vanlige kroker.
Ta kontakt for å få oppgitt dagens råvaretillegg: post@metarek.no