Ansatte på Oslo Metallvarefabrikk As -> Metava As

 Vi  takker for den flotte innsatsen med så lang fartstid i firmaet Oslo Metallvarefabrikk AS/ nå Metava As etter navnebytte ca. i  år 2000
Metarek AS ble utfisjonert fra Metava AS i 2005, men vi ønsket å få med oss historien fra vår røtter med å vise til våre tidligere
trofaste medarbeidere.

Erling Simensen.  Her står han ved dreiebenken.

 

Erling Simensen ble ansatt i Oslo som 14,5 åring( Ca. i 1937) Han startet som visegutt og lærte seg alle
prosesser om tinnvareproduksjon og ble en institusjon av kunnskap om emnet.Han kunne det meste og ble en
dyktig metalltrykker. Erling og hans kone Berit Simensen flyttet sin familie til Ål sammen med bedriften i 1969.
Erling fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv for å ha jobbet i bedriften i 50 år før han pensjonerte seg etter 67 år.
Medaljen ble delt ut av ordføreren  i Ål kommune ved Knut Haug.Tidligere fikk Erling Norges Vel’s medalje
da han hadde vært i bedriften i 30 år og gullklokke etter 25 år

Berit Simensen (F. 21.09.1930)får overrekt gullarbånd fra Svein Mathisen

Berit Simensen (kone til Erling S.) jobbet også i bedriften. Hun jobbet på lageret og hadde
hele lageransvaret i mange år og var en meget dyktig medarbeider.Hun gikk av med AFP pensjon 62 år.
Hun fikk gullarmbånd etter å ha vært ansatt i 25 år.
Svein Mathisen(disponent) til venstre setter på armbåndet.

Herman Stein

 

Herman Stein var en av de første fra Ål som begynte å jobbe i bedriften etter at den kom til Ål. Herman ble
etterhvert ekspert på pussing og overflatebehandling av tinnvarene, noe som ble bemerket vedrørende
henvendelser om hvordan vi fikk til den finishen vi hadde på våre tinnfat.Han fikk klokke etter å ha vært ansatt i
25 år og gikk av medAFP pensjon ved 64 år. Han hjalp oss også etter den tid når vi hadde mye å gjøre helt til han passerte 70 år.

Irene Mathisen og ordføreri Ål Ingvar Solberg

Irene Mathisen i fullt kontorarbeid. Ingen PC den gang på 1970 tallet.

Irene Mathisen(f. Aasvangen) (kone til Svein K. Mathisen) jobbet med regnskap, fakturering, lønninger og brevskriving
i mange år og fikk i tillegg arbeide med forsendelser,tollbehandling, ordremottak og sentralbord. Hun har aldri i sitt
liv vært sykemeldt fra sin jobb. Hun hadde noen få dager fri da hun fikk barna Thor Vidar, Geir Rune og Linda Therese.
Hun fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv etter 40 år i bedriften utdelt av ordfører Ingvar Solberg i
Ål kommune våren 2000. Hun hadde også utmerket seg innenfor politikkog mange andre ting i lokalsamfunnet.
Hun gikk av med pensjon 67 år + men startet opp for fullt igjen noen måneder seinere da den nyansatte sluttet i sin prøvetid.
Hun jobbet da snaut et år før neste kunne overta.

Halvard Sand

Halvard Sand er utdannet og har fagbrev som dreier og har vært ansatt som arbeidsformann siden 1979.
Han har alltid vært en ressursperson med mange gode ideer, og står bak oppfinnelser av hjelpemidler og
maskiner som har vært av stor betydning for effektiv produksjon. Han fikk klokke etter å ha vært ansatt
i 25 år februar 2002. Han gikk av med pensjon i 2010, men jobbet fortsatt en del noen år etter det.

Jan Hagen 2005


Jan Hagen fikk klokke etter 25 års lang og trofast tjeneste. Han var fagarbeider av utdannelse.
De siste årene hadde han ansvar for CNC-maskineringen. Han sluttet etter eget ønske.

Thor Vidar Mathisen

Thor Vidar Mathisen hadde vært ansatt hos Metava siden 1980 og måtte brått overta jobben som daglig leder etter Svein K. sin sykdom i 1992. Thor Vidar sluttet i forbindelse med oppstart av det utfisjonerte selskapet Metarek As  6.12.2005 etter å ha jobbet i familiebedriften i 25 år.

Verified by MonsterInsights